Maak het curriculum van de toekomst

SQill maakt het curriculum gestructureerd, inzichtelijk en bespreekbaar

Gestructureerd

Het curriculum staat nu nog vaak verspreid over verschillende computers, mappen en bestanden. SQill maakt het mogelijk om in één coherent systeem het curriculum onder te brengen.

Een flexibele, maar consistente structuur zorgt voor eenvoudig onderhoudbare lesstof. Met behulp van bouwblokken is het curriculum in te richten, waarmee voorspelbare en duidelijke formaten ontstaan.

Inzichtelijk

Doorzoek het hele curriculum in een handomdraai. Met SQill is het gehele curriculum centraal opgeslagen en zoeken studenten, docenten en begeleiders altijd in de meest recente versie.

Krijg meer inzicht in het curriculum met de instelbare rapportages en overzichten, zoals studentbelasting, docentbelasting en competenties.

Procesondersteunend

Ten behoeve van de onderwijsontwikkeling zijn voor het hele curriculum verschillende betrokken rollen vrij in te stellen. Zo blijft verborgen wat verborgen moet blijven, maar is toegankelijk wat toegankelijk moet zijn.

Door een handige notitiefunctie is het voor iedereen met de juiste rechten mogelijk om notities te maken op onderwijselementen. Zo komt de onderwijsontwikkeling makkelijker op gang.

Wat biedt SQill?

Samen het onderwijs doorontwikkelen

SQill is een platform om het curriculum gestructureerd in op te slaan, waarbij de didactische visie van de opleiding centraal staat. Binnen SQill zijn de bouwstenen maken waaruit het curriculum bestaat zelf te kiezen en vorm te geven. Zo past SQill zich aan het curriculum aan, ongeacht de gekozen vorm.

Hierin beschikt SQill over gestandaardiseerde opties zoals bibliotheken met competenties, leerlijnen en onderwerpen.

Bij onderwijsontwikkeling zijn verschillende medewerkers en rollen binnen de opleiding betrokken. In SQill zijn deze rollen in te stellen en kan iedere rol gekoppeld worden aan functionaliteiten. Hierin begeleidt SQill het onderwijsontwikkelproces door middel van review functionaliteiten, zichtbaarheid van onderwijselementen, discussies en automatische notificaties.

Schermen van curriculum in SQill

Inzicht in de onderwijsinhoud

SQill is de centrale database waar het gehele curriculum in verwerkt kan worden. Hiermee heeft iedereen binnen de opleiding toegang tot de meest up-to-date versie.

SQill heeft een uitgebreide zoekfunctionaliteit waarmee studenten en docenten kunnen zien waar welke eindterm of competentie wordt verworven. Hiermee wordt duidelijk waar eventuele ongewenste overlap tussen studieonderdelen zit.

Ten behoeve van een accreditatie geeft SQill het overzicht van het curriculum en wijzigingen door de jaren heen. Hierin kunt u samen met SQill uw curriculum te allen tijde voldoen aan de eisen van een accreditatie. Er kunnen rapportages worden gemaakt welke direct als input kunnen dienen voor de kritische reflectie.

Overzicht van lesstof editor in SQill

Rapportages

Op basis van de gegevens in SQill zijn er diverse rapportages beschikbaar, welke direct bijdragen aan het onderwijs. Zo kunnen er uit SQill module-, week- of blokhandleidingen gemaakt worden op basis van het curriculum. Ook draait u eenvoudig de eindtermen of competenties van de verschillende studiepaden uit.

Het curriculum is daarnaast de bron voor de onderwijslogistiek. Vanuit SQill kan een blauwdruk voor het rooster uitgedraaid worden, de studiebelasting bijgehouden worden en de gewenste competenties van docenten bepaald worden.

Overzicht van vakken in SQill

Initiële gegevens inladen

SQill biedt de service om het huidige curriculum over te zetten. Hiermee kan de opleiding op korte termijn structuur in het onderwijsontwikkelproces brengen. Het enige dat hiervoor nodig is, is de toegang tot een studiegids en/of de beschikking tot de spreadsheets en documenten.

Naast een gevuld systeem detecteren wij ook inconsistenties en missende gegevens. Kortom, een quick scan van het curriculum.

Persoonlijke studiegids

Vakken en modules veranderen jaarlijks. Doordat SQill ook de geschiedenis van het curriculum bewaart is het voor studenten mogelijk een persoonlijke studiegids met de door hen gevolgde inhoud te maken. Denk hierbij aan een student dat een vak van het voorgaand jaar wilt volgen en daarbij een andere regeling geldt.

De persoonlijke studiegids is te exporteren. Hiermee biedt het een overzicht van de aangeleerde vaardigheden en verworven competenties.

Integraties

Met SQill kunt u automatisch koppelen met andere systemen zoals bijvoorbereld een externe studiegids, het Learning Management System of het rooster- of planningspakket. Zo is de informatie ook automatisch up-to-date en beschikbaar in deze systemen en kunt u optimaal gebruik maken van de gestructureerde curriculuminformatie.

Daarnaast beschikt SQill over verschillende identity providers voor single sign-on, zoals SURFconext en ADFS.

Wilt u ook de kwaliteit van het onderwijs verbeteren en tijd besparen door structuur in het onderwijsontwikkelproces te brengen?

Als opleiding kunt u SQill naar eigen wens configureren. Zo kunt u bijvoorbeeld bepalen wie de rechten heeft om het curriculum aan te passen en welke gegevens u in SQill wilt opslaan. Hier helpen wij u graag bij door het delen van best practises en onze basisconfiguratie. Ook bieden wij een uitgebreid implementatietraject aan waarmee wij u wegwijs maken in het product en zorgen dat u direct op de juiste weg bent.

Wilt u als opleiding uw curriculum met SQill naar een nieuw plan tillen? SQill hanteert een licentiemodel per opleiding. Hierin betaalt u een vast bedrag per jaar waarmee alle medewerkers van de opleiding toegang hebben tot SQill. Hiermee heeft u te allen tijde toegang tot de meest geavanceerde versie van SQill.

Wilt u meer informatie of advies neem dan gerust contact op.

Gebruikt door onder andere:


Wilt u ook meer tijd voor onderwijsontwikkeling?

Klik hier!